HOME

ENG

CMA CGM สายการเดินเรือชั้นนำแห่งประเทศไทย

บทนำ:

CMA CGM ประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ดำเนินงานการขนส่งสินค้ารายสัปดาห์ไปยังท่าเทียบเรือ 30 แห่ง เชื่อมต่อประเทศไทยกับอีก 50 บริการขนส่งทั่วโลก ประกอบไปด้วย 11 เส้นทางภายในภูมิภาคเอเชีย, 4 เส้นทางไปยังภูมิภาคโอเชียเนียและหมู่เกาะแปซิฟิก, 11 เส้นทางไปยังทวีปอเมริกา, 11 เส้นทางไปยังยุโรปและเมดิเตอร์เรเนี่ยน, 9 เส้นทางไปยังแอฟริกา และ 5 เส้นทางไปยังตะวันออกกลาง

ด้วยความเป็นหนึ่งแห่งสายการเดินเรือชั้นนำในประเทศไทย CMA CGM ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง โดยในปี 2015 CMA CGM ได้เพิ่มบริการขนส่งเส้นทางตรงจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังแอฟริกาตะวันออก

ล่าสุดในเดือนเมษายน ปี 2016 CMA CGM ได้เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตร OCEAN ALLIANCE และได้เปิดตัวบริการขนส่งเส้นทางตรงจากประเทศไทยไปยังชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาด้วยระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วที่สุด และโดยปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือด้วยเรือเดินสมุทรของ CMA CGM การเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตร OCEAN ALLIANCE ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสำหรับเส้นทางไปและกลับจากยุโรปตอนเหนือและเมดิเตอร์เรเนียน ด้วยบริการที่มีความครอบคลุมมากขึ้นและระยะเวลาขนส่งที่ดียิ่งขึ้น

CMA CGM ประเทศไทย ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและผสานบริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งไปและกลับจาก ICD ลาดกระบัง ตลอดจนให้บริการขนส่งรายสัปดาห์ด้วยเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง และเรือถ่ายลำสินค้าขนาดเล็กจากท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือเอกชนต่างๆ รวมทั้งท่าเรือแหลมฉบังและจังหวัดสงขลาด้วย
CMA CGM ในประเทศไทย

- บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 160 คน
- 50 บริการขนส่งทั่วโลก
- บริการขนส่งตรงรายสัปดาห์ไปยังท่าเรือ 30 แห่ง
- มีท่าเทียบเรือ 3 ท่า
- มีสำนักงาน 4 แห่ง ตั้งอยู่ที่ – กรุงเทพมหานคร, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, ท่าเรือแหลมฉบัง, จังหวัดสงขลา (ตัวแทนช่วง)

OCEAN ALLIANCE ในประเทศไทย :

- ให้บริการ JAX ในเส้นทางจากท่าเรือแหลมฉบังไป Los Angeles และ Oakland โดยใช้ระยะเวลาการขนส่งเพียง 19 วัน ซึ่งรวดเร็วที่สุดในตลาด และเป็นบริการเดินเรือที่ปฏิบัติการโดย CMA CGM ทุกขั้นตอน
- ให้บริการนำเข้าสินค้าเส้นทางตรง Columbus Suez จากชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา (Halifax, New York, Norfolk, Savannah) มายังท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อบริการขนส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้ระยะเวลาเพียง 38 วันจาก Savannah มายังท่าเรือแหลมฉบัง
- ให้บริการครอบคลุมไปถึงยุโรปตอนเหนือด้วยท่าเทียบเรือใหม่ที่ Wilhelmshaven และให้บริการขนส่งที่รวดเร็วที่สุด ด้วยระยะเวลาเพียง 25 วันจากท่าเรือแหลมฉบังไปยัง Southampton และ 24 วันไปยัง Le Havre
- ให้บริการครอบคลุมเส้นทางที่กว้างขวางที่สุดในอเมริกาเหนือผ่านทาง Malta ด้วยเรือถ่ายลำสินค้าขนาดเล็ก 13 ลำ
- ปรับปรุงการให้บริการขนส่งในทะเล Adriatic ด้วยเส้นทางเข้าสู่ Venice ที่ท่าเทียบเรือ Phoex (ใช้ระยะเวลา 27 วันจากท่าเรือแหลมฉบัง)
- มีการปรับปรุงล่าเรือถ่ายลำสินค้าขนาดเล็กเพื่อให้บริการขนถ่ายสินค้ารายสัปดาห์จากท่าเรือทั้งหมด รวมทั้งบริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบจาก ICD ลาดกระบัง และเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งจากท่าเรือกรุงเทพฯ ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง

CMA CGM ประเทศไทย: เราสร้างความแตกต่าง

คุณภาพ:
o บริการจัดหาอุปกรณ์อย่างรวดเร็วตรงตามเวลา และมีสถานที่ว่างหลายแห่งเป็นจุดส่งมอบสินค้า
o ศูนย์ Depot ในท่าเรือแหลมฉบังสำหรับตู้สินค้าเปล่าที่ปฏิบัติการโดย CMA CGM ในทุกขั้นตอน เพื่อทุ่มเทให้กับการให้บริการกลุ่มลูกค้า

ความคล่องตัว:
o มีการเชื่อมโยงเข้ากับการขนส่งแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งโดยเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง/รถไฟ/รถบรรทุกในเส้นทางไปและกลับจากลาดกระบัง
o ให้บริการขนถ่ายสินค้ารายสัปดาห์โดยเรือถ่ายลำสินค้าขนาดเล็กจากท่าเรือกรุงเทพฯ/ ท่าเรือแหลมฉบัง/ จังหวัดสงขลา และโดยเรือถ่ายลำสินค้าอื่นๆภายในองค์กร
o มีที่ตั้งทั้งในการท่าเรือแห่งประเทศไทย, ท่าเรือแหลมฉบัง และจังหวัดสงขลา

ความเชี่ยวชาญ:
o ทีมบุคลากรผู้ให้บริการในเชิงพาณิชย์ ฝ่ายขาย 46 ตำแหน่ง และแผนกลูกค้าสัมพันธ์และแผนกธุรการ 61 ตำแหน่ง
o ทีมช่างซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ที่ทุ่มเท
ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง:
o บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เต็มรูปแบบ: ดำเนินการเกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีศุลกากร, การจองระวางเรือและใบจองเรือ, การยืนยันและแจ้งเตือนในการขนถ่ายสินค้า, จัดทำใบแจ้งสินค้าเข้าและใบแจ้งค่าบริการ (Invoices)
o เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่ให้ความคุ้มครองสินค้าตามเงื่อนไข ICC A
o ให้บริการขนส่งสินค้าที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าแบบพิเศษ ทั้งการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ (OOG) และการขนส่งสินค้าเป็นหีบห่อ